Category Archive Genel

Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde kullanılan teknolojilere uyum aşamasında yaşadıkları zorluklar.

Öğretim elemanları uzaktan eğitimde kullanacakları teknolojik donanım ve yazılımları farklı bilgisayarlarda ve yazılımlarda test ederek kendilerini ders öncesinde hazır hale getirebilirler. Güncelleme ve donanım değişikliklerinden sonra uzaktan eğitim teknolojileri ile uyumu ile ilgili denemelerin yapılmasına özen gösterilerek yaşanacak sorunlara önlem alınabilmektedir.