Category Archive E-İçerik

İlk defa ders verecek öğretim elemanlarının dijital materyal eksiklikleri ve hazırlıkları.

Uzaktan eğitimde ilk defa ders veren öğretim elemanları dersleri kapsamında hazırlayacakları ders notları için teknik desteği uzaktan eğitim personelinden alacakları gibi ders notlarındaki içeriklerle ilgili bu dersi daha önce veren bir öğretim elemanı varsa yardım talebinde bulunabilirler ve içeriklerini kısa bir sürede hazırlayıp güncelleme imkânı bulabilirler. Uzaktan eğitim kapsamında ilk defa verilen bir ders ise bu ders ile ilgili örgün eğitim materyallerini dijitalleştirme ve geliştirme aşamasında uzaktan eğitim merkezlerinde görevli personellerden destek talep ederek sorunlarını çözebilirler.