E-Mentorluk Nedir?

Mentorluk nedir?

  • Mentorluk genel manada tecrübeye sahip kişilerin acemileri bilgilendirmesi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamasıdır. Mentor olacak kişinin mentorluk yapacağı alanla ilgili bilgi, beceri ve deneyime sahip olması gerekmektedir.

E-Mentorluk nedir?

  • Mentor ve mentelerin elektronik cihazlar kullanılarak birbirleri ile iletişim kurarak mentorluk faaliyeti yürütmesidir. E-Mentorluk uygulamasında yüz yüze mentorluk faaliyetlerin bir çoğu yapılabildiği gibi hızlı erişim ve bilgi tekrarı açısından avantajlar da sağlar.

Bu uygulamanın amacı bir E-mentorluk uygulama örneği oluşturmak ve daha sonra üzerine koyarak geliştirmektir. Bu uygulamada olmasını istediğiniz özellik ve içerikleri bizimle paylaşabilirsiniz.